Viac ako len časomiera: Najznámejšie hodinkové komplikácie

Hodinkové komplikácie patria k tradičným doplnkom ciferníku hodiniek
Zdieľaj
LinkedIn

Hodinárstvo je jedným z mála odvetví, kde sú komplikácie vítané. Označujú každú funkciu hodiniek s výnimkou merania času. Hodinkové komplikácie začínajú na úrovni jednoduchých ukazovateľov ako je dátumové okienko a končia dielami vysokej horológie, ktorých vývin trval roky. Dnes si tie najobľúbenejšie komplikácie hodiniek v skratke predstavíme.

Obsah článku

Dátumové komplikácie

Zobrazenie dátumu, prípadne dňa v týždni alebo mesiaca je suverénne najčastejšou komplikáciou hodiniek. Môže mať rôzne podoby.

Dátumové okienko

Jednoduchá komplikácia pre zobrazenie dátumu pomocou očíslovaného kotúča, ktorý sa otáča pod otvorom v ciferníku. Dátumové okienko býva najčastejšie umiestnené na 3., 4.30 alebo 6. hodine. Dátum je potrebné manuálne upraviť na konci každého mesiaca, ktorý je kratší ako 31 dní.

Veľké dátumové okienko

Zvyčajne sa nachádza na 12. hodine a ponúka lepšiu čitateľnosť. Funguje na podobnom princípe ako klasické dátumové okienko, ale disponuje dvomi kotúčmi – jeden pre zobrazenie desiatok a druhý pre zobrazenie jednotiek. Každý kotúč má vlastné okienko. Táto komplikácia je typická pre niektoré nemecké a švajčiarske značky.

Ukazovateľ dátumu patrí k najznámejším komplikáciám hodiniek

Deň – dátum

Komplikácia deň – dátum funguje podobne ako veľké dátumové okienko s tým rozdielom, že v jednom okne sa zobrazuje aktuálny dátum a v druhom skratka dňa v týždni. Tieto okienka bývajú zväčša umiestnené vedľa seba, výnimočne na rôznych pozíciách, napríklad na 12. a 3. hodine alebo na 12. a 6. hodine.

Ukazovateľ dátumu

V tomto prípade je dátum zobrazovaný pomocou stredovej ručičky označenej šípkou alebo polmesiacom. Táto sa pohybuje okolo vlastnej osi v denných intervaloch, pričom ukazuje na číselnú stupnicu s hodnotami 1 – 31, umiestnenú po obvode hodiniek.

Trojitý kalendár

Komplikácia trojitý kalendár zabezpečuje zobrazenie dňa v týždni, dátumu a mesiaca. Do hodiniek býva integrovaný pomocou okienok, subciferníkov a / alebo analógových ručičiek. Aj tento kalendár je potrebné nastaviť na konci každého mesiaca, ktorý trvá menej ako predvolených 31 dní.

Ročný kalendár

Jedná sa vlastne o trojitý kalendár (zobrazujúci deň v týždni, dátum a mesiac), ktorý je navrhnutý tak, že si vyžaduje manuálne nastavenie len jedenkrát ročne. Hodinky už v tomto prípade automaticky počítajú s tým, že niektoré mesiace trvajú 30 a iné 31 dní. Pozornosť si vyžaduje prelom februára a marca. Táto hodinárska komplikácia totiž nedokáže rozlišovať prechodný rok.

Večný kalendár

Najkomplexnejšia kalendárová komplikácia hodiniek, ktorá zobrazuje deň v týždni, dátum a mesiac bez toho, že by si vyžadovala akúkoľvek pozornosť nositeľa. Mechanizmus hodiniek v tomto prípade počíta s rôznou dĺžkou mesiacov aj s prestupnými rokmi. Večný kalendár však v skutočnosti nie je úplne večný. Bude potrebné ho nastaviť v roku 2100, teda v roku, keď bude cyklus prestupných rokov narušený. Týka sa totiž o rok, ktorý je deliteľný 100, ale nie 400, teda nie je prestupný.

Hodinky s chronografom

Chronografové komplikácie

V rebríčku hodinárskej priazne nasleduje chronograf hneď za zobrazovaním dátumu. Jedná sa vlastne o stopky alebo o komplikáciu hodiniek určenú na meranie časových úsekov.

Jednoduchý chronograf

Moderné chronografy používajú na počítanie uplynulého času stredovú ručičku a menšie subciferníky určené na zaznamenávanie minút a hodín. Hodinky s chronografom majú na bočnej strane jedno alebo dve tlačidlá určené na spustenie, zastavenie a reset stopiek.

Flyback chronograf

Zložitejší chronograf pôvodne navrhnutý pre pilotov. Jediné stlačenie druhého tlačidla počas chodu chronografu vynuluje všetky počítadlá, vyresetuje ich a okamžite začne nové počítanie od nuly. Jedná sa o zriedkavejšiu hodinkovú komplikáciu.

Chronograf pre zaznamenávanie medzičasov

Tento chronograf je vybavený dvomi ručičkami, ktoré sa spúšťajú a resetujú súčasne. Spodnú ručičku je počas chodu chronografu možné nakrátko zastaviť, aby sa zaznamenal medzičas. Táto sa potom automaticky posunie do svojej pozície pod hlavnú ručičku.

Chronograf s tachymetrom

Tachymeter je komplikácia hodiniek na meranie rýchlosti. Tvorí ho číselná stupnica na lunete, ktorá sa používa v spojení s pohyblivou ručičkou chronografu. Rýchlosť sa meria na vopred určenú vzdialenosť, napr. 1 km.

Cestovateľské komplikácie

Takzvané cestovateľské komplikácie hodiniek pomáhajú svetobežníkom sledovať čas v iných časových pásmach.

GMT / Duálny čas

Komplikácia, ktorá umožňuje odčítať čas aspoň v dvoch časových pásmach súčasne. Sekundárny čas ukazuje štvrtá ručička na 24 – hodinovom vonkajšom číselníku. Hodinky s otočnou lunetou umožňujú odčítať aj tretie časové pásmo.

Svetový čas

Ak majú hodinky komplikáciu svetový čas, dokážete na nich odčítať čas vo všetkých 24 časových pásmach. Umožňuje to kombinácia 24-hodinovej stupnice, ktorá sa otáča okolo ciferníka v súlade s hodinovou ručičkou a vonkajšieho rámu s označením miest reprezentujúcich jednotlivé časové pásma.

Ďalšie komplikácie hodiniek

Na aktuálnom trhu nájdete nespočetné mnohé hodinkové komplikácie, ktorými sa výrobcovia a vývojári snažia svoje produkty užívateľsky zatraktívniť. Spomeňme v krátkosti aspoň hodinky s fázami mesiaca, indikátor rezervy energie a alarm.

Fáza mesiaca

Esteticky príťažlivá a medzi užívateľmi mimoriadne obľúbená komplikácia hodiniek. Umožňuje sledovanie mesačnej fázy vďaka disku s dvomi malými mesiacmi rotujúcemu za tvarovaným otvorom.

Indikátor rezervy chodu

Indikátor rezervy energie je komplikáciou mechanických hodiniek. Zobrazujú hodiny alebo dni, počas ktorých vydrží zostávajúca energia pre chod časomiery. Najčastejšie k tomu slúži ručička pohybujúca sa po stupnici.

Páčil sa Vám článok? Nezabudnite ho zdieľať.

Zdieľaj

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku na webe najdihodinky.sk. Pre viac informácií o vašich právach a zbere osobných údajoch navštívte Zásady ochrany osobných údajov.