Ako nastaviť čas v hodinkách Casio Vintage? Prehľadný manuál s obrázkami.

Nastavenie času v hodinkách Casio Vintage
Zdieľaj
LinkedIn

Hodinky Casio z edície Vintage patria nepochybne k tým najpopulárnejším edíciam od japonskej značky vôbec. Ako to už však niekedy pri hodinkách Casio s digitálnym displejom býva, správne nastavenie času a dátumu vie niekedy potrápiť. Inak tomu nie je ani pri modeloch zo spomínanej edície. Prinášame vám preto podrobné vysvetlenie jednotlivých funkcionalít a nastavení týchto obľúbených retro hodiniek.

Obsah článku

Manuál pre hodinky Casio Vintage A168WG-9EF

1. Všeobecné informácie

  • Pomocou tlačidla B sa prepínate medzi jednotlivými módmi.
  • Ak vykonáte akúkoľvek zmenu v nastaveniach, použite tlačidlo B pre návrat do časového módu.
  • Tlačidlo A rozsvieti displej hodiniek. (Pozor, časté používanie osvetlenia displeja znižuje životnosť batérie.)
Prehľad jednotlivých módov v hodinkách Casio Vintage

2. Časový mód

V časovom móde prepínate pomocou tlačidla C medzi 12 a 24 h formátom času.

Dni v týždni:
MO: Monday (Pondelok)
TU: Tuesday (Utorok)
WE: Wednesday (Streda)
TH: Thursday (Štvrtok)
FR: Friday (Piatok)
SA: Saturday (Sobota)
SU: Sunday (Nedela)

Hodinky Casio Vintage - základná obrazovka

3. Alarm

Pri aktivovaní tejto funkcie v hodinkách Casio Vintage, budú hodinky vysielať 20 sekundové zvukové upozornenie každý deň vo vopred stanovenom čase. Ak je aktívny ukazovateľ opakovania alarmu, upozornenie sa spustí každú hodinu.

Nastavenie alarmu

1. V móde alarmu stlačte tlačidlo A. Indikátor hodín bliká, pretože je vybratý.
2. Pre iný výber potlačte tlačidlo A v nasledujúcom poradí:

3. Stlačte tlačidlo C pre zvýšenie čísla. Dlhším podržaním zvýšite rýchlosť pridávania. Ak máte nastavený 12h formát času, je potrebné aby bol čas správne nastavený pre AM, ako aj pre PM.
4. Po nastavení požadovaného času alarmu, stlačte tlačidlo A pre návrat do módu Alarmu. Denné opakovanie alarmu je nastavené automaticky.
5. Na zastavenie zvoniaceho alarmu použite tlačidlo A.
6. Na prepnutie medzi jednotlivými módmi alarmu použite tlačidlo C. Prepínať môžete medzí 4 módmi:

7. Na otestovanie funkčnosti alarmu potlačte tlačidlo C v móde Alarmu.

Mód alarmu v hodinkách Casio Vintage
Hodinky Casio Vintage s digitálnym displejom

4. Stopky

Stopky na hodinkách Casio Vintage umožňujú merať ubehnutý čas, medzičas (Split Time) a a 2x finiš.

5. Nastavenie času - Casio Vintage

1. Stlačte tlačidlo B pre aktivovanie módu nastavenia času (ukazovateľ sekúnd bliká preto, lebo je aktívny výber).
2. Stlačte tlačidlo A pre výber vhodnej sekvencie v nasledujúcom poradí:

Alt: Nastavenie času - sekvencie

3. Počas toho, ako bliká ukazovateľ sekúnd, stlačte tlačidlo C na resetovanie na hodnotu “00”. Ak stlačíte tlačidlo C počas toho, ako je počítadlo sekúnd na hodnotách 30 až 59, ukazovateľ sekúnd sa resetuje na hodnotu “00” a do ukazovateľa minút vám pribudne 1 minúta. Ak je ukazovateľ sekúnd nastavený na hodnotách 00 až 29, počítadlo minút sa nezmení.
4. Ak akýkoľvek ukazovateľ bliká (okrem sekúnd), stlačte tlačidlo C pre zvýšenie jeho hodnoty. Ak máte aktívny výber nastavenia dňa, stlačením tlačidla C sa hodnota zvýši o 1 deň. Dlhším podržaním tlačidla C sa zvýši rýchlosť pripočítavania hodnôt.
5. Po vykonaní všetkých potrebných nastavení stlačte tlačidlo B pre návrat do základného stavu.

Ak počas nastavovania času a dátumu (s aktívnym blikajúcim výberom) nevykonáte žiadnu zmenu, po chvíli sa mód Nastavenia času sám deaktivuje a vráti sa do základného stavu.

Nastavenie času v hodinkách Casio Vintage

Originálny manuál pre hodinky Casio Vintage A168WG-9EF v anglickom jazyku nájdete kliknutím na tento odkaz.

Pri nastavovaní času vám môže byť nápomocné nápomocné aj toto video:

Páčil sa Vám článok? Nezabudnite ho zdieľať.

Zdieľaj

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

aponské hodinky Casio Edifice

Ako japonské hodinky zmenili hodinársky svet

Japonským hodinárom vďačíme za hodinky poháňané batériou, ktorými spôsobili najväčšiu svetovú revolúciu v hodinárstve. Značka Citizen priniesla svetu ekologický solárny pohon. Japonská dielňa Casio sa

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku na webe najdihodinky.sk. Pre viac informácií o vašich právach a zbere osobných údajoch navštívte Zásady ochrany osobných údajov.